फ्लोरोसेंट विघटित ऑक्सीजन ट्रांसमिटर

 • Online Dissolved Oxygen Meter T4046

  अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर T4046

  औद्योगिक अनलाइन भंग अक्सिजन मीटर एक अनलाइन पानी गुणवत्ता मोनिटर र माइक्रोप्रोसेसरको साथ नियन्त्रण उपकरण हो। इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लोरोसन्ट भंग अक्सिजन सेन्सरले सुसज्जित छ। अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर एक अत्यधिक बुद्धिमान अनलाइन निरन्तर अनुगमनकर्ता हो। यो स्वत: पीपीएम मापन को एक विस्तृत श्रृंखला को लागी फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रोड संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। वातावरणीय संरक्षण सीवेज सम्बन्धित उद्योगहरूमा तरल पदार्थहरूमा अक्सिजन सामग्री पत्ता लगाउन यो विशेष उपकरण हो।
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6046

  अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर T6046

  औद्योगिक अनलाइन भंग अक्सिजन मीटर एक अनलाइन पानी गुणवत्ता मोनिटर र माइक्रोप्रोसेसरको साथ नियन्त्रण उपकरण हो। इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लोरोसन्ट भंग अक्सिजन सेन्सरले सुसज्जित छ। अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर एक अत्यधिक बुद्धिमान अनलाइन निरन्तर अनुगमनकर्ता हो। यो स्वत: पीपीएम मापन को एक विस्तृत श्रृंखला को लागी फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रोड संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। वातावरणीय संरक्षण सीवेज सम्बन्धित उद्योगहरूमा तरल पदार्थहरूमा अक्सिजन सामग्री पत्ता लगाउन यो विशेष उपकरण हो।
 • Online Dissolved Oxygen Meter T6546

  अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर T6546

  औद्योगिक अनलाइन भंग अक्सिजन मीटर एक अनलाइन पानी गुणवत्ता मोनिटर र माइक्रोप्रोसेसरको साथ नियन्त्रण उपकरण हो। इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लोरोसन्ट भंग अक्सिजन सेन्सरले सुसज्जित छ। अनलाइन विघटित ऑक्सीजन मीटर एक अत्यधिक बुद्धिमान अनलाइन निरन्तर अनुगमनकर्ता हो। यो स्वत: पीपीएम मापन को एक विस्तृत श्रृंखला को लागी फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रोड संग सुसज्जित गर्न सकिन्छ। वातावरणीय संरक्षण सीवेज सम्बन्धित उद्योगहरूमा तरल पदार्थहरूमा अक्सिजन सामग्री पत्ता लगाउन यो विशेष उपकरण हो।