डिजिटल सस्पेंड सॉलिडहरू (स्लज एकाग्रता) सेन्सर

 • Digital Suspended Solids (Sludge concentration) Sensor

  डिजिटल सस्पेंड सॉलिडहरू (स्लज एकाग्रता) सेन्सर

  स्लज एकाग्रता सेन्सरको सिद्धान्त संयुक्त इन्फ्रारेड शोषक र तितरबितर प्रकाश विधिमा आधारित छ। ISO7027 विधिलाई लगातार र सही ढ .्गले स्लज एकाग्रता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईएसओ 27०2727 को अनुसार इन्फ्रारेड डबल-स्केटरिंग लाइट टेक्नोलोजी स्लज एकाग्रता मान निर्धारण गर्न क्रोमेटिटीबाट प्रभावित हुँदैन। स्वयं सफाई समारोह उपयोग वातावरण अनुसार चयन गर्न सकिन्छ। स्थिर डाटा, भरपर्दो प्रदर्शन; सही डेटा सुनिश्चित गर्न अन्तर्निर्मित आत्म-निदान समारोह; साधारण स्थापना र अंशांकन।
 • Digital Suspended Solids (Sludge concentration) Sensor with Automatic Cleaning

  डिजिटल निलम्बित ठोस (स्लज एकाग्रता) सेन्सर स्वत: सफाईको साथ

  निलम्बित ठोस (सिलज एकाग्रता) को सिद्धान्त संयुक्त अवरक्त अवशोषण र बिखरीएको प्रकाश विधिमा आधारित छ। ISO7027 विधिलाई लगातार र सही ढ .्गले स्लज एकाग्रता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईएसओ 27०2727 को अनुसार इन्फ्रारेड डबल-स्केटरिंग लाइट टेक्नोलोजी स्लज एकाग्रता मान निर्धारण गर्न क्रोमेटिटीबाट प्रभावित हुँदैन। स्वयं सफाई समारोह उपयोग वातावरण अनुसार चयन गर्न सकिन्छ। स्थिर डाटा, भरपर्दो प्रदर्शन; सही डेटा सुनिश्चित गर्न अन्तर्निर्मित आत्म-निदान समारोह; साधारण स्थापना र अंशांकन।
 • Digital Suspended Solids (Sludge concentration) Sensor with Automatic Cleaning

  डिजिटल निलम्बित ठोस (स्लज एकाग्रता) सेन्सर स्वत: सफाईको साथ

  निलम्बित ठोस (सिलज एकाग्रता) को सिद्धान्त संयुक्त अवरक्त अवशोषण र बिखरीएको प्रकाश विधिमा आधारित छ। ISO7027 विधिलाई लगातार र सही ढ .्गले स्लज एकाग्रता निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईएसओ 27०2727 को अनुसार इन्फ्रारेड डबल-स्केटरिंग लाइट टेक्नोलोजी स्लज एकाग्रता मान निर्धारण गर्न क्रोमेटिटीबाट प्रभावित हुँदैन। स्वयं सफाई समारोह उपयोग वातावरण अनुसार चयन गर्न सकिन्छ। स्थिर डाटा, भरपर्दो प्रदर्शन; सही डेटा सुनिश्चित गर्न अन्तर्निर्मित आत्म-निदान समारोह; साधारण स्थापना र अंशांकन।