डिजिटल अवशिष्ट क्लोरीन सेन्सर

  • CS5530D डिजिटल अवशिष्ट क्लोरीन सेन्सर

    CS5530D डिजिटल अवशिष्ट क्लोरीन सेन्सर

    स्थिर भोल्टेज सिद्धान्त इलेक्ट्रोड पानीमा अवशिष्ट क्लोरीन वा हाइपोक्लोरस एसिड मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।स्थिर भोल्टेज मापन विधि भनेको इलेक्ट्रोड नाप्ने अन्तमा स्थिर क्षमता कायम राख्नु हो, र विभिन्न मापन गरिएका घटकहरूले यस सम्भाव्यता अन्तर्गत विभिन्न वर्तमान तीव्रताहरू उत्पादन गर्छन्।यसमा दुईवटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोडहरू र एक माइक्रो वर्तमान मापन प्रणाली बनाउनको लागि सन्दर्भ इलेक्ट्रोड हुन्छ।नाप्ने इलेक्ट्रोडबाट बग्ने पानीको नमूनामा रहेको अवशिष्ट क्लोरीन वा हाइपोक्लोरस एसिड उपभोग गरिनेछ।तसर्थ, पानीको नमूना मापनको क्रममा नाप्ने इलेक्ट्रोड मार्फत निरन्तर प्रवाह गरिरहनुपर्छ।