डिजिटल अवशिष्ट क्लोरीन सेन्सर

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D डिजिटल अवशिष्ट क्लोरीन सेन्सर

    स्थिर भोल्टेज सिद्धान्त इलेक्ट्रोड पानीमा अवशिष्ट क्लोरीन वा हाइपोक्लोरस एसिड नाप्न प्रयोग गरिन्छ। स्थिर भोल्टेज मापन विधि इलेक्ट्रोड मापन अन्त्यमा एक स्थिर क्षमता कायम गर्न को लागी हो, र विभिन्न मापन घटक यस क्षमता अन्तर्गत विभिन्न वर्तमान तीव्रता उत्पादन। यो दुई प्लैटिनम इलेक्ट्रोड र एक सूक्ष्म वर्तमान मापन प्रणाली को रूप मा एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड मिलेर बनेको छ। पानीको नमूनामा अवशिष्ट क्लोरीन वा हाइपोक्लोरस एसिड मापन इलेक्ट्रोड मार्फत खपत हुनेछ। त्यसकारण, पानीको नमूना मापनको क्रममा मापन इलेक्ट्रोडको माध्यमबाट निरन्तर बगिरहनु पर्छ।